De pers over Denken en Bewegen

 

Klasse
Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding
Touring
De Bond
Dans
De Artsenkrant
Het Verband
Weliswaar
Polsslag
Verpleegkunde Nieuws
Kine2000
Ouderenzorg : nieuwsbrief voor management en beleid
Preview
De Huisarts
Vigoureus

Klasse, december 2002

"Hoe werken gedachten, emoties en spieren op elkaar in? Hoe belangrijk is het evenwicht tussen deze drie en bewegingsopvoeding? Wat is de Alexandertechniek en wat bent u daarmee als leerkracht? De vele vakliteratuur zit nu in een erg leesbaar boek. Met thema's als : beweging en lichaamsbeeld, bewegen bij peuters, kinderen en volwassenen, lichaamsbewegingen en oefeningen om pijn, ongemakken en beroepsziekten te voorkomen."

Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding, 3/2002

"Denken en Bewegen verrijkt stapsgewijs en in eenvoudige bewoordingen, het inzicht in het gebruik en misbruik van onze spieren en gewrichten. Het werk wordt gekleurd door de vele sprekende voorbeelden en anekdotes. Gebaseerd op de Alexandertechniek, worden zowel bewegingsexperts als leken aangezet om stil te staan bij alledaagse houdingen en bewegingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van actieve experimenten, die doen aanvoelen wat bedoeld wordt. "Denken en Bewegen" is dus geen passieve bedlectuur maar een actief handboek om je "gestel" beter te leren kennen en beter te gebruiken.
Het werk gaat met meerdere argumenten in tegen een aantal oefeningen, die dagelijks door velen worden beoefend, zoals ademhalingsoefeningen. Deze niet alledaagse invalshoek is verrijkend. Zeer boeiend is ook de uiteenzetting van opgedane ervaringen en aangeleerde gewoonten, die de kennis van het natuurlijk bewegende kind ontoegankelijk maken voor volwassenen, en vaak aan de bron liggen van klachten.
Het verschafte inzicht van "Denken en Bewegen" is waardevol zowel voor de vele mensen met rugpijn, als voor alle mensen, die bezig zijn met het optimaal functioneren van het lichaam, zoals atleten, kinesitherapeuten en leerkrachten LO."
Gelezen door Dr. Greet Cardon

Touring, september 2002

"Denken en bewegen: ťťn richting
De verschijnselen zijn gemeenzaam bekend onder automobilisten die meer dan een paar honderd kilometer ononderbroken snelwegen achter de kiezen hebben: houten nek, gebroken rug, verkrampte armen en krukken van benen. Na zo'n rit lijkt het hoofd zich met een poedervormig afval te hebben gevuld waardoor emoties en zintuiglijke ervaringen dof en kleurloos worden. Elizabeth Langford schreef een handboek voor coŲrdinatie en evenwicht, Denken en Bewegen, dat dit soort fenomenen ook in het dagelijks leven helpt bestrijden.

De aanmaningen langs de snelweg glijden voorbij. Alle automobilisten achten ze raadzaam en juist voor alle andere automobilisten, behalve voor zichzelf. 'Rust om de twee uur even uit, strek de benen en doe wat frisse lucht op.' De boodschap is accuraat en aan alle andere weggebruikers besteed. Honderden kilometers later lig je in de kreukels, nauwelijks nog in staat uit de auto te klauteren. Versuft. Iedereen denkt dat het alleen automobilisten overkomt. Maar na het lezen van Denken en Bewegen, blijkt dat een mensenleven rakelings langs tal van waarschuwingen en gezonde tips raast en dat de grootste massa erin slaagt om ze met grote onderlegdheid te negeren. De grote massa is natuurlijk het andere deel van de mensheid. Elizabeth Langford legt de vinger op de wonde. Toen ze zelf tweede concertmeester van het Royal Liverpool Philharmonic was, 'culmineerden de lange reeks van pijnen en kwaaltjes tot een zo hevige rugpijn dat ik volkomen hulpeloos was, zelfs aangewezen was op vrienden om mij om te draaien in bed.' Ze begreep dat de pijnen niet uit het niets kwamen en zocht naar oorzaken en remedie. Elizabeth Langford kwam uit bij de zogenaamde Alexandertechniek, 'een techniek om het beste uit zichzelf te halen in alle omstandigheden en die zich bezig houdt met de elementaire coŲrdinatie-patronen en gewoonten die aan de basis liggen van elke beweging.'... de Alexandertechniek [vergt] training en oefening 'en subtiele ervaringen die betrokken zijn in het praktische leren'. Het is een theorie die de spieren bereikt en leidt naar betere fysieke prestaties met minder inspanning en minder risico op blessures."
Paul de Moor

De Bond, 12 april 2002

"Soepelheid hervinden door verkeerde houdingen af te leren
Het aantal mensen met rug- en nekklachten is spectaculair hoog. De onvermijdelijke tol die we betalen voor een zittend bestaan, zo wordt algemeen gedacht. In een poging het lichaam de broodnodige beweging te geven, werken sommige zich nu en dan in het zweet met een of andere vorm van conditietraining. Anderen proberen met uiteenlopende oefeningen de verkeerde houding bij te sturen. Een mens kan er alleen maar baat bij hebben, zou je denken. Tot je Elizabeth Langford ontmoet. Ze is sinds 1969 lesgeefster in de Alexandertechniek en schreef het boek Denken en Bewegen. "Het is belangrijk hoť je beweegt, niet hoevťťl je dat doet", zegt ze. En op dat vlak hebben we heel wat af te leren, zo blijkt."

Interview van An Candaele met Elizabeth Langford.

Dans, nr. 22

"Pas verschenen: een uitvoerig handboek voor iedereen die zijn lichaam gebruikt als 'werkinstrument' : atleet, musicus, danser of dansdocent. Denken en Bewegen legt de link tussen gedachten, emoties en spiergedrag. Spieren, ademhaling, de houding van het hoofd en de plaatsing van de voeten, maar ook de keuze van stoelen, bedden en auto's beÔnvloeden het lichaam en daardoor ook het denken van de mens. Het boek toont aan welke principes aan de basis liggen van goed functioneren en wijst op verkeerde gewoonten en 'fouten' in onze houding en manier van bewegen. Een foutief lichaamsbeeld kan de oorzaak vormen van veel fysieke klachten, betoogt de auteur, de Britse Elizabeth Langford, die als professioneel violiste veel baat had van het gebruik van de Alexandertechniek. Ze kreeg als eerste van haar generatie toestemming leerkrachten op te leiden in de Alexandertechniek.
Denken en Bewegen telt tientallen kleine experimenten die je zelf kunt uitvoeren. Ze tonen aan hoe nauw denken en bewegen met elkaar zijn verbonden. Het laatste hoofdstuk vormt een korte beschrijving van de Alexandertechniek."

De Artsenkrant, 8 januari 2002, nr. 1397

"We bespraken hier reeds eerder het werk van Elizabeth Langford, "Mind and Muscle: an owner's handbook", dat in 1999 verscheen bij Garant. Het zal geÔnteresseerden zeker verheugen dat dit boek, dat zich richt op problemen van het bewegingsapparaat, nu ook in het Nederlands verschenen is, onder de titel "Denken en Bewegen".

Handboek van de eigenaar blijft nog steeds een mooie omschrijving voor de inhoud. Inderdaad is het lichaam voor de meeste mensen een werkinstrument, maar dan wel een instrument "waarvoor we geen handboek hebben". En we vertellen hier zeker niets nieuws als we stellen dat heel wat chronische klachten van het bewegingsapparaat terug te voeren zijn op een verkeerd gebruik van dit instrument.

Ook "Denken en Bewegen" wil een juister gebruik bevorderen, maar onderscheidt zich wel van de meeste andere boeken op dit vlak. Zo zullen we in dit boek tevergeefs zoeken naar klassieke oefeningen of raad 'voor een betere lichaamshouding'. Het originele van de Alexandertechniek, die de auteur promoot, ligt er namelijk in dat ze nagaat in hoeverre dit foutieve gebruik een gevolg kan zijn van onjuiste voorstellingen die ons bewustzijn zich maakt over de anatomie en de werking van dat lichaam. En dat vertrokken lichaamsbeeld heeft dan ook weer een invloed op de beweging.

Vergeten we verder ook niet dat gedachten, emoties en spiergedrag nauw met elkaar verbonden zijn. Ook in die onbewuste connecties is een bron te zoeken van veel lichaamsleed. In de therapie gaat het dus in de eerste plaats om een bewustwordingsproces, via de nodige denkoefeningen. Een proces dat de misleidende en schadelijke voorstellingen over ons lichaam moet bestrijden. Wat dan weer coŲrdinatie en evenwicht ten goede komt."

 Het Verband, december 2001-januari 2002, jrg. 16

"Wie zich nog iets verder wil verdiepen in de gezondheidseffecten van lichaamsbeweging kunnen we dit boek ten zeerste aanraden.
De titel onthult in feite de inhoud.
De auteur ontleedt de verkeerde ideeŽn over onze eigen anatomie en fysiologie, evenwel zonder te technisch te worden. De concrete werking van spieren en gewrichten wordt aangetoond evenals de betekenis hiervan voor ons dagelijks leven. Zij ontrafelt de principes die aan de basis liggen van een goede beweging. Talrijke eenvoudige experimenten laten de lezer toe in praktijk te ervaren wat besproken wordt.
Voor iedereen wiens lichaam een werkinstrument is, is dit boek erg waardevol."

Weliswaar, december 2001

"De relatie tussen onze denkprocessen en de manier waarop we bewegen wordt ontleed en onkracht de verkeerde ideeŽn over onze anatomie en fysiologie."

Polsslag, december 2001, nr. 31

… "De titel van het boek onthult precies zijn inhoud. Het boek verkent in twee richtingen de relatie tussen onze denkprocessen en de manier waarop we bewegen.

Enerzijds behandelt het de invloed van verkeerde ideeŽn over de functie van gewrichten en spieren op de manier waarop we bewegen.

Anderzijds vertelt het hoe beweging is indien we heldere ideeŽn hebben over wat we wensen dat er gebeurt en niet gebeurt, gebaseerd op juiste informatie. Het toont in detail de correcte werking van spieren en gewrichten en de betekenis hiervan voor ons dagelijks leven. Het ontrafelt de principes die aan de basis liggen van goede beweging. Talrijke eenvoudige experimenten laten de lezer toe in praktijk te ervaren wat besproken wordt."

Verpleegkunde Nieuws, 8 november 2001, jrg. 15, nr. 23

"Voor degenen die zich willen verdiepen in de beweging van het menselijk lichaam is Denken en Bewegen verschenen. Het beschrijft de feiten over de nauwe band tussen gedachten, emoties en spiergedrag en toont in detail welke principes aan de basis liggen van goed functioneren. Bestemd voor iedereen die zijn lichaam als 'werkinstrument' nodig heeft en die op zoek is naar betere prestaties of gewoonweg naar minder spanning. Maar ook voor degenen die herstellen van ziekte of te kampen hebben met een handicap. De in het boek opgenomen experimenten - helaas een beetje afstandelijk omdat de lezer in de u-vorm wordt aangesproken - ondersteunen de wetenschappelijk onderbouwde teksten."

Kine2000, november 2001

"Stap voor stap wordt de lezer uitgenodigd binnen te treden in de praktische realiteit van deze informatie, en om het nut ervan zelf te ervaren.

Dit boek zal onmisbaar worden voor iedereen die zijn lichaam als werkinstrument nodig heeft - atleet, musicus, danser, tandarts of timmerman - en die op zoek is naar betere prestaties of gewoonweg naar minder spanning; voor degenen die herstellen van ziekte of te kampen hebben met een handicap; voor de vele mensen die lijden aan dit steeds toenemend probleem : rugpijn; en in feite voor iedereen die heel graag het gevoel van welzijn wil herontdekken."

Ouderenzorg : nieuwsbrief voor management en beleid, november 2001, jrg. 4, nr. 20

"De auteur Elizabeth Langford, leerkracht in de Alexandertechniek, legt met veel voorbeelden en eenvoudige experimenten hoe mensen goed moeten bewegen. Ze gaat in op hoe het denken, gevoelens, stemmingen en stress het bewegen negatief kunnen beÔnvloeden. Verkeerde ideeŽn over de functie van gewrichten en spieren worden ontzenuwd. Het rijk geÔllustreerde boek is ook bedoeld voor mensen die revalideren of rugklachten hebben. Verder geeft Langford adviezen over stoelen, bedden, rolstoelen en het voorkomen van RSI."

Preview, oktober-november-december 2001, jrg. 14, nr. 4

… "Er is in de preventie van gezondheidsproblemen een stijgende belangstelling voor de gezondheidseffecten van lichaamsbeweging. Hierbij wordt echter vooral het kwantitatieve aspect benadrukt : er wordt aangezet om mťťr te bewegen en te sporten. Aan het kwalitatieve aspect van "hoe te bewegen" werd tot op heden weinig aandacht geschonken. Een actief fysiek leven kan positieve effecten hebben op de cardiovasculaire fitheid, maar het kan ook schade berokkenen aan spieren en gewrichten als men niet weet hoe ze juist te gebruiken. Dit boek voegt deze kwalitatieve dimensie toe aan het debat in de gezondheidssector." …

De Huisarts, 10 oktober 2001

… "Het boek is waardevol voor iedereen wiens lichaam een werkinstrument is : atleten, musici, dansers, tandartsen, kappers, computergebruikers die kampen met een muisarm… Zij kunnen betere fysieke prestaties bereiken met minder inspanning en minder risico op blessures.

Voor leerkrachten lichamelijke opvoeding introduceert het boek het kwalitatieve aspect van de beweging in de fysieke educatie. Ouders en leerkrachten helpt het om problemen bij kinderen te voorkomen.

Voor therapeuten en artsen is het een hulp bij het stellen van diagnosen.

Het boek richt zich ook tot personen in revalidatie en tot de steeds groter wordende groep van personen met rugklachten.

Tenslotte is het boek ook nuttig voor iedereen die op zoek is naar een vlottere en gemakkelijkere manier van bewegen." …

Vigoureus, juni 2001, jrg. 9, nr. 2

… "Denken en Bewegen: een handboek voor coŲrdinatie en evenwicht, verschaft de lezer een grondige exploratie van hoe we ons lichaam gebruiken in het dagelijks leven. Het brengt een enorme hoeveelheid anatomische en fysiologische informatie samen, en past deze kennis toe op ons dagelijks functioneren.

Het doet me buitengewoon veel plezier deze schat aan informatie met al mijn collega's in de gezondheidspromotie te kunnen delen, en ik hoop dat het als handboek en inspiratiebron zal gebruikt worden op alle niveaus van het onderwijs."