Lerarenopleiding

Als u ge´nteresseerd bent in de opleiding tot leerkracht van de FM Alexandertechniek,
gelieve dan contact op te nemen met MichŔle Desonai, tel. 0486 176304 of mail midesonai@gmail.com 

Vereisten voor kandidaat-lesgevers

Minimum leeftijd 23.
Op uw aanvraag vermeldt u uw studies, werkervaring en eventuele speciale interesses.
Toelating na een interview met het Hoofd van de Lerarenopleiding.

 Uurrooster

De lerarenopleiding duurt 3 jaar.
Lessen worden gegeven van 9 u. tot 13 u, vier dagen per week.
De opleiding omvat ook bijkomende individuele lessen en hulp bij projecten.
Per jaar zijn er drie trimesters van 11 weken.

 Curriculum (praktisch and theoretisch)

Theoretisch :

De verplichte lectuur omvat :
De vier boeken van F.M. Alexander
Explaining the Alexander Technique (Carrington en Carey)
Gepubliceerde lezingen van Walter Carrington
Denken en Bewegen (Langford), dat de elementaire anatomie en fysiologie introduceert op een manier die deze onderwerpen onmiddellijk verbindt met het ...

Praktisch gedeelte van de opleiding:

Dagelijks praktisch werk om de co÷rdinatie van de student te verbeteren, wat leidt tot een gebruik van zichzelf dat kan overgedragen worden aan toekomstige leerlingen.

Studenten leren in de eerste plaats

      1. de vaardigheid om onaangepaste reactiepatronen te stoppen;
      2. de bekwaamheid om alternatieve, te prefereren patronen voor te bereiden en uit te voeren;
      3. een meer accurate zintuiglijke beoordeling van wat zijzelf doen.

Deze basisvaardigheden moeten samengebracht worden om een hoog niveau van persoonlijke co÷rdinatie te bereiken, dat in alle omstandigheden kan behouden worden. Daarna kan de student leren om de manueel begeleidende procedures te gebruiken, die door F.M. Alexander werden ontwikkeld, om de verworven vaardigheden aan te leren aan toekomstige leerlingen.

Dergelijke manuele techniek wordt noodzakelijkerwijze vergezeld van verbale uitleg. De studenten worden dan ook aangemoedigd om goede communicatievaardigheden en een heldere stemproductie te ontwikkelen.

 Speciale eigenschappen van de lerarenopleiding in het Alexandertechniek Centrum

De school wordt bewust kleinschalig gehouden, met een hoge leraar-student verhouding. Drie opleidingsniveau's zijn simultaan bezig. We merken dat de studenten erg geholpen worden door het contact met docenten die zich in verschillende stadia van hun onderwijscarriŔre bevinden.

De lessen zijn niet strak gestructureerd, maar wel volgens de individuele noden en de vooruitgang van de studenten. Van hen wordt verwacht dat ze voldoende maturiteit hebben om voordeel te halen uit de mogelijkheden tot observatie en uitleg die zulk een structuur biedt.

De lessen worden gegeven in het Frans en Engels.

De groep is meertalig.

Vertalingen en correct woordgebruik zijn een belangrijk item in de regelmatig gehouden besprekingen.

 Diploma

Er wordt geen formeel examen afgenomen. Diplomering is het resultaat van een continue evaluatie, gedurende tenminste drie jaar, door het Hoofd van de Lerarenopleiding en de Eerste Assistent.
Het Hoofd van de Lerarenopleiding is erkend door Alexander Technique Education Inc. (ATE) als trainer van leerkrachten en heeft het voorrecht om leden voor te dragen voor lidmaatschap van ATE.
Het diploma van onze lerarenopleiding is ook erkend door de Vereniging voor leraren F.Matthias Alexander Techniek in BelgiŰ (AEFMAT). Gediplomeerde leraren van deze school komen in aanmerking om lid te worden van AEFMAT en erkend te worden door de Alexander Technique Affiliated Societies (ATAS) wereldwijd.

 Post-graduaat

Na het afstuderen worden de nieuw gediplomeerden aangemoedigd om als post-graduaat een trimester les te geven in de school zelf. Hierdoor verwerven ze meer ervaring in het lesgeven in een ondersteunende omgeving.

Voor lesgevers pas gediplomeerd door het Alexandertechniek Centrum  zijn er geen kosten verbonden aan dit post-graduaat.

Lesgevers die elders opgeleid werden, betalen voor het post-graduaat hetzelfde schoolgeld als de gewone studenten.

 Data 2016-2017

Van 12 september 2016 tot 16 december 2016
Van 9 januari 2017 tot 31 maart 2017
Van 18 april 2017 tot 30 juni 2017

 Schoolgeld  : 2200 Euro per trimester, op voorhand te betalen.

De opleiding gaat door in Rue Ernestine 2 b, 1050 Brussel (Elsene).

ę Alexandertechniek Centrum vzw