Meer informatie over de Alexandertechniek

Alexander Technique Education Inc. http://www.ate.org.au
Constructive Teaching Centre London (Lerarenopleiding opgericht door Walter Carrington) http://www.constructiveteachingcentre.com
The Walter Carrington Educational Trust http://www.wcet.org.uk
Een uitgebreide gids voor informatie over de Alexandertechniek, met verwijzingen naar bronnen op en buiten het web http://www.alexandertechnique.com
Boeken over de Alexandertechniek http://www.mtpress.com
Boeken over de Alexandertechniek http://www.mouritz.co.uk