Elizabeth Langford

Stichtster van de lerarenopleiding in het Alexandertechniek Centrum

Elizabeth Langford studeerde aan het Constructive Teaching Centre te Londen, waar directeur Walter Carrington (aan wie de lerarenopleiding toevertrouwd werd door F.M. Alexander zelf) haar aanmoedigde om in 1975, als eerste van haar generatie, een door de Society of Teachers of the Alexander Technique (STAT) goedgekeurde opleiding te beginnen. Van oorsprong een professionele violiste, was zij een pionier van het (nu algemeen aanvaarde) gebruik van de Alexandertechniek in de muziekopleiding. Zij is voormalig voorzitster van STAT, en introduceerde de Alexandertechniek in België, waar zij sinds 1987 woont.

Zij overleed in Leuven op 11 augustus 2009.
Eerbetoon.

kaft Only Connect.gif (344501 bytes)

Elizabeth Langford is de auteur van drie boeken Mind and Muscle (1999, 2008),(in het Nederlands vertaald onder de titel Denken en Bewegen (2001, 2005),in het Frans als La Pensée et le Muscle (2002),  Only Connect (2004) 
en Mind and Muscle and Music (2008).  
Zij heeft artikels geschreven voor Medical World, Music Journal, The Musician, Recit, Questions de Logopédie, The Journal of the British Performing Arts Medicine Trust, etc.

© Alexandertechniek Centrum vzw