webdenken.jpg (141086 bytes)

Denken en Bewegen

een handboek voor coŲrdinatie en evenwicht

Elizabeth Langford, vertaling Monique Vanormelingen. - Antwerpen: Garant, 2005. - xvii, 277 p., ill. - 2e dr. - ISBN 90-441-1911-7. Prijs : 29,90 Euro. Te bestellen bij de boekhandel, of via info@maklu.be

In een school waar de auteur vroeger lesgaf, merkte eens een leerling op: "Oh, ik begrijp het, God heeft prachtwerk geleverd door ons te maken zoals we zijn, maar vergat ons het handboek te geven." Hier heeft u nu eindelijk dit ontbrekende handboek. Geschreven in een alledaagse taal, verschaft het ons de feiten over de nauwe band tussen gedachten, emoties en spiergedrag, en toont het ons in detail welke principes aan de basis liggen van goed functioneren.

Deze feiten, die Elizabeth Langford heel eenvoudig en duidelijk uitlegt, zijn reeds vele jaren gekend en zijn vanzelfsprekend voor de echte experten op dit gebied. Omdat ze echter in de technische taal van gespecialiseerde tijdschriften geschreven zijn en gepubliceerd worden over vele volumes referentiewerken, waren ze niet beschikbaar voor een groot publiek. Denken en Bewegen verricht een onmisbare dienst door al dit materiaal toegankelijk te maken.

Stap voor stap wordt de lezer uitgenodigd binnen te treden in de praktische realiteit van deze informatie, en om het nut ervan zelf te ervaren. Dit boek zal onmisbaar worden voor iedereen die zijn lichaam als werkinstrument nodig heeft - atleet, musicus, danser, tandarts of timmerman - en die op zoek is naar betere prestaties of gewoonweg naar minder spanning; voor degenen die herstellen van ziekte of te kampen hebben met een handicap; voor de vele mensen die lijden aan dit steeds toenemend probleem: rugpijn; en in feite voor iedereen die heel graag het gevoel van welzijn wil herontdekken.

Elizabeth Langford (1929-2009) werd geboren te Londen en studeerde aan het Royal College of Music en het Constructive Teaching Centre in Londen. Als professioneel violiste en een pionier in het gebruik van de Alexandertechniek in muziekopvoeding, was zij de eerste van haar generatie die de toestemming kreeg om leerkrachten in de Alexandertechniek op te leiden. Zij was oud-voorzitster van de Society of Teachers of the Alexander Technique en van de Belgische lerarenvereniging. Zij was hoofd van de lerarenopleiding in BelgiŽ tot aan haar overlijden in 2009. 

... clear, lively and well expressed... (STAT News)

... a technical but readable explanation of how the body functions in movement. (The Bulletin)

... a thoughtful, thorough exploration of the subject... (ISSTIP Journal)

... leert het ons om fysieke problemen te voorkomen... (VIGoureus)

... praktische hulp ... om het hele lichaam optimaal te laten functioneren. (Artsenkrant)

 

Erratum 1e druk, 2001
Gelieve te veranderen op p. 245, in experiment 3, punt 4, 4e lijn, in het laatste woord
schrap ring schrijf midden.

Met excuses van de vertaler.

© Alexandertechniek Centrum vzw